Hemtjänsten nära dig

Hemtjänst och delegerande hälso- och sjukvårdsinsatser

Vi finns med i kundvalet i Varberg, Falkenberg och Kungsbacka. Vi utför alla biståndsbedömda tjänster enligt socialtjänstlagen samt delegerade och instruerade hälso och sjukvårdsinsatser. 

Hushållsnära tjänster

  • Önskar ni tjänster utöver den biståndsbedömda hemtjänsten så kan vi hjälpa er med det!
  • Ni kan använda er av RUT-avdrag och därmed endast betala 50%
  • Vi erbjuder tjänster så som städning, fönsterputs, trädgårdsarbete samt hjälp med husdjur.

Blommans hemtjänst och service erbjuder hemtjänst och hushållsnära tjänster i Varberg och Falkenberg

Personal

Vår personal består av utbildade och erfarna undersköterskor och vårdbiträden. I teamet ingår även en legitimerad tandhygienist och verksamhetschefen är utbildad socionom.Vår visionBlommans hemtjänst och service är sedan 2013 med i Kundvalet i Varberg och Falkenberg och är därmed kvalitetssäkrade och certifierade i bägge kommuner. Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig trygga i sitt hem. Alla kunder får därför en egen kontaktperson som blir ett välkänt ansikte som du oftast får träffa i din vardag. Att förstå och kunna kommunicera med personal och ledning är hjärtat i en trygg hemtjänst.

Med anledning av Covid-19

Pandemin har påverkat oss alla och vi jobbar kontinuerligt för att försöka bibehålla graden av normalitet så mycket som möjligt. Vi försöker kontinuerligt hålla våra kunder trygga i sina hem vare sig det är genom att finnas där, både fysiskt men också att vara lättillgängliga för våra kunder och anhöriga.  


Vi följer kontinuerligt pandemins utveckling och håller oss uppdaterade i vårt arbetssätt. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer men även socialstyrelsens riktlinjer och uppdaterar kontinuerligt våra rutiner för att bibehålla en god kvalitativ vård och omsorg med fokus på våra kunder.